CACTUS CCS - INTEGRERAR ALLA DINA SYSTEM

En av utmaningarna – och samtidigt en av de stora möjligheterna – är att skapa insikt utifrån den stora blandning av system som används för planering, drift och underhåll.

Hur används de olika delsystemen? Vilket är deras kapacitetsutnyttjande, underhållsbehov och hur optimeras anläggningen? Kan infrastrukturägarna få synergier genom att sammanlänka de olika delsystemen? Hur skapas förutsättningar för att möjliggöra den bästa trafikprecisionen, den optimala turtätheten och den mest ändamålsenliga kundkommunikation?

 

Gör systemen smarta

Cactus CCS lägger fundamenten för att göra alla system smarta oavsett ålder eller systemtyp. Cactus CCS använder en gemensam beskrivningsmodell för alla anslutande system, dvs oberoende av vilken typ av delsystem, trafikslag eller banobjekt etc. som ansluts så skapar Cactus CCS gemensamma gränssnitt med standardiserade och öppna protokoll.

 

Andra fördelar med Cactus CCS

Cactus CCS är ett system med världsledande prestanda och systemarkitektur. Det gör att systemets egenskaper kring skalbarhet, automatiserad testning, plug-and-play, konfiguration, flexibilitet, robusthet och tillgänglighet är ytterst väl utvecklade.

  • Lätt att konfigurera om vid modernisering av existerande system eller vid införande av nya anläggningar och ny infrastruktur.

  • Skalbart – passar för såväl regionala som nationella anläggningar.

  • Hanterar mycket höga krav på robusthet, prestanda och tillgänglighet. 

CARA0027-saljbroschyr-figurer_16-9-format4.png

Hur möter systemet kraven på kontinuerlig drift?

Systemet konfigureras för redundans, distribuerad redundans, automatisk lastbalansering och geografisk distribution enligt kundens önskemål. Sammantaget möter systemet extremt höga krav:

  • Systemet är designat för absolut driftsäkerhet och kontinuerlig drift, allt underhåll kan ske med systemet igång.

  • Om systemet körs på n servrar, så är det väldefinierat hur systemet körs på n-1 servrar n-2 servrar (för ett nationellt tågledningssystem kan n typiskt vara mellan 15 och 40).

  • Systemet kan konfigureras för önskat beteende vid katastrofscenarion (flytta all aktiv kommunikation till nytt datacenter, sprid ut kommunikation mellan alla servrar).