HAPARANDABANAN ERTMS L2

Cactus har haft förtroendet att ut­veckla och leverera ett CTC-system (Centralized Traffic Control) för till- och ombyggnaden av Haparanda­banan enligt ERMTS-standarden. Uppdraget var Cactus största järn­vägs­order. Slutkunden var Trafikverket, där ­Cactus var underentreprenörer till Ansaldo STS Sweden.

Ordern innebar en stor dos framtidspotential eftersom det svenska järnvägsnätet successivt ska moderniseras enligt ERTMS nivå 2. Konkreta införandeplaner ligger i dagsläget fram till 2035.

För Haparandabanan gäller nivå 2. System­utvecklingen sker enligt Trafikverkets standard och SS-EN 50 128.

 

En internationellt viktig länk

Upphandlingen ingick i Trafikverkets ERTMS-projekt som har haft till uppgift att ta fram två lämpliga leveran­törer av ERTMS Level 2-system för den svenska marknaden.

Haparandabanan sträcker sig ­mellan Boden och den finska gränsen. Banan förenar därmed finska och ryska järnvägsnätet med det svenska och norska.

 

Upprustning och ny järnväg

Ökat godsflöde med allt längre och tyngre tågset för stål, gruvor och containers var bakgrunden till att staten gav Trafikverket i uppdrag att dels rusta upp den befintliga järnvägen mellan Boden och Kalix, dels bygga en helt ny järnväg mellan Kalix och Haparanda.

 

Tremiljardersinvestering

Den nya Haparandabanan kommer att vara elektrifierad och förses med ett nytt, modernt signalsystem. Arbetet med upprustningen startade 2006. Haparandabanan återinvigdes 2013. Totalkostnaden beräknades till 3,3 miljarder kronor.

 

Cactus Tågledningssystem (TMS)

Cactus Tågledningssystem är beprövat, komplett och har kapacitet för i princip hur stora anläggningar som helst. Det är gjort för att kundanpassas och består av flera delar:

  • Fjärrstyrning.

  • Automatisk tågvägsläggning.

  • Logg, uppspelningsfunktioner och larm.

  • Ställverkskommunikation.

  • Tågnummerhantering.

 

ERTMS förbättrar järnvägens konkurrenskraft

EU beslutade under 1990-talet att utveckla en gemensam EU-standard för järnvägsstyrning. Den nya standarden kallas European Rail Traffic Management System (ERTMS). Avsikten är att anpassa alla järnvägar inom EU/EES till ERTMS. ERTMS finns i tre nivåer.