INTEGRITETSPOLICY

För Cactus Rail är våra kunders förtroende av yttersta vikt. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.

Integritetspolicy

Cactus Rail AB, org nr 556995-8852, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in när du registrerar dig på hemsidan eller på annat vis kontaktar Cactus i samma syfte. I och med detta accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter om du använder våra tjänster anknutna till våra produkter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

 

Våra användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på  privacy@cactusrail.se

 

Vilka personuppgifter

Webbsidan och våra tjänster har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Personuppgifter som insamlas är person- och kontaktinformation, som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig när du använder våra tjänster/produkter. 

 

Vad gör vi med personuppgifterna

All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Tillhandahålla våra tjänster och produkter;

  • Kommunicera med dig;

  • Fullgöra vår avtalsenliga och lagenliga förpliktelse;

  • Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelande till privacy@cactusrail.se

Vem delar vi personuppgifterna

Cactus delar inte med sig av dina personuppgifter. Om så behöver ske så meddelar vi dig innan.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Du kan alltid begära att dina personuppgifter tas bort.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala eller avtalsmässiga skyldigheter för oss, som hindrar radering av datan, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kontaktar du oss via epost till privacy@cactusrail.se och anger vad du har för önskemål.

Kontakt

Cactus Rail, org. Nr. 556995-8852 med sitt säte på Flöjelbergsgatan 1C, 431 53 Mölndal, är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur Vi behandlar dina ersonuppgifter eller om du annars har frågor angående integritets- och dataskydd kan du alltid nå Oss på privacy@cactusrail.se.