LIDINGÖBANAN

Lidingöbanan är en av Stockholms äldre spårtrafiklinjer som troget tjänat resenärerna i snart 100 år där det första tåget avgick 1914. Stora satsningar som gjorts på Lidingöbanan de senaste åren visar att den fyller en minst lika viktig funktion idag.

Tågledningssystemet för Lidingö­banan är ett bra exempel på hur man kan modernisera i små steg och med små medel. Vid Cactus första installation användes arbetsstation som systemserver. När banan rustades upp om 2013–2015 uppgraderades även trafikledningssystemet till ett fullvärdigt Cactus TMS. 

 

Beprövad signalteknik

Vid ombyggnation av Lidingöbanan installerades nya ställverk av relätyp, där Cactus egna understationer installerades för att samla in indikeringar till det centrala systemet. Då installerades även axelräknare samt ATC på banan. Banan trafikeras nu av 7 nya spårvagnar av typ A36.

 

En enda tågledare

För tågledarna som ansvarar för Lidingöbanan har systemet gett nya möjligheter och en förbättrad övervakning. En enda tågledare övervakar Lidingöbanan. Tågledaren ser hela trafiken via tre bildskärmar, där två av skärmarna används för att få överblick över trafiken och den tredje skärmen kan visa annan detaljinformation så som larm och händelse loggar.

Tågledaren har dock full frihet att välja vilka övervakningsbilder som han eller hon önskar.