LOKALBANEN, DANMARK

Utanför Köpenhamn finns det sex ­lokala tåglinjer. Fem av dem hade ­tidigare privata ägare. 2001 kom­munaliserades tåglinjerna för att främst rationalisera och effektivisera driften.

I samband med att Lokalbanen A/S tog över driften, så genomförde man också ett moderniserings­program, där det bland annat ingick ett helt nytt Traffic Management System (TMS). I upphandlingen av systemet valde man Cactus.

Nu har Lokalbanen fått en gemensam driftcentral för de sex tåglinjerna som tidigare styrdes och övervakades separat. Med den totala satsningen har Lokalbanen uppnått säkrare drift, ökad drifttid, större punktlighet och fler passagerare.

Mogens Meyer är driftschef på Lokalbanens nya driftlednings­central i Hillerød.

 

Kan du ge oss en bild av de sex tåglinjerna?

– Totalt har vi 190 km räls med knappt 40 tågset. Nästan 6 miljoner passagerare trafikerar våra 81 stationer på ett år.

 

Hur ser hårdvaran ut för trafikledningssystemet?

– Systemet är anpassat för de ­speciella krav som gäller för spårtrafik, men är bygger på standard hårdvara. Bland annat har vi dubbeldatorsystem, s.k. hot stand by, sex 40 tums översiktskärmar och tre arbetsplatser med tre skärmar vardera.

 

Beskriv tågledningen?

– Via 48 nya PLC-bestyckade under­stationer samlas informationen in från de enskilda signalställverken. Den insamlade informationen bearbetas och presenteras för våra operatörer i stations- och områdesbilder som återger de olika linjernas sträckningar. Under normala driftsförhållanden styrs trafiken automatiskt.

 

Vilka erfarenheter har du av trafikledningssystemet?

– Vårt nya trafikledningssystem har rullat i 1,5 år och vi är mycket nöjda. Det är lätt att överblicka, ­enkelt att arbeta med och har fungerat utmärkt. Även vinsterna har varit stora. I dag styr två personer tåglinjerna under dagtid. På natten har vi bemanning med en person. Tidigare krävdes fyra, fem anställda.

 

Fler fördelar?

– Vår tågledning innehöll betydligt fler manuella moment tidigare. Nu är det mesta automatiserat. Gå in och styra behöver vi först göra när det uppstår problem med växlar och annat, till exempel vid kraftiga snöoväder. Att lägga in nya körplaner är nu mycket enklare. Det gör vi i Excel som vi sedan för över i systemet.

 

Lagras informationen?

– All insamlad information lagras. Den används till att orientera operatörerna om händelser eller fel i systemet. Genom uppspelning kan vi återge driftsituationer. Driftstörningar kan därför enkelt och åskådligt analyseras och utvärderas.

 

Hur löser ni supportärenden?

– Det är en av delarna som bidrar till att vi är så nöjda. Uppstår något problem så kontaktar vi Cactus i Göteborg via telefon eller e-post. De kopplar in sig på systemet, vi kan se på samma bild och de kan föreslå åtgärder. Vi kan åtgärda fel snabbare genom att felsöka on-line eller ställa diagnos på distans. Det fungerar verkligen perfekt.

 

Varför valde ni Cactus?

– Jag var själv inte med i upphandlingen. Delar av vår personal följde med en dansk ingenjörsförening på en studieresa till Stockholms Lokaltrafik. Där fick vi för första gången se ett Cactussystem. Vi gillade vad vi såg och tog en kontakt.

 

Vilka kriterier avgjorde i valet av Cactus?

– Vi blev imponerade av vad vi såg i Stockholm. Dessutom hade Stockholms Lokaltrafik bara lovord att säga om Cactus. Så vi bjöd in ­Cactus till vår upphandling till­sammans med Siemens, Bombardier och Vossloh. Några saker avgjorde: dels Cactus tidigare nöjda kunder, dels pris/prestanda, dels flexibiliteten i Cactus system. Vi har inte ångrat oss.

 

Vad avser du med flexibilitet?

– Vi känner att vi kunde påverka och utforma systemet efter våra förutsättningar, våra önskemål och våra krav. Med systemet i botten, Cactus kunskap och vår erfarenhet fick vi ett system som överträffade våra förväntningar.