LÖSNINGAR FÖR EN SMARTARE JÄRNVÄG I VÄRLDSKLASS

Vi utvecklar och levererar Tågledningssystem (TMS och CTC) för att styra, trafikoptimera och övervaka järnväg i Sverige, Norden och i världen.

Vi har en fast tro på att god trafikledning lägger grunden för nöjda kunder, bättre styrning, effektiv uppföljning och en rationellare drift. Genom att sammanlänka delsystem och skapa maximal nytta utifrån existerande infrastruktur, ser vi nya möjligheter att skapa lösningar för en smartare järnväg i världsklass.

 

Lång erfarenhet

Cactus Rail är ett nystartat bolag med lång historik. Bolaget startade den 1:e december 2015 och har sedan sommaren 2010 varit ett eget affärsområde inom Cactus Utilities. Rötterna lades redan 1992 då det första tågledningssystemet, Cactus TMS, levererades till StorStockholms Lokaltrafik och Roslagsbanan. (Då genom bolaget Cactus Automation.) Under åren som gått har systemen för SL utökats till att styra såväl flera järnvägar som andra tekniska system.

2005 erhölls en order till Lokaltog A/S för att sammanlänka och leda järnvägens driftledning för fem lokala järnvägar på Sjælland, Danmark.

Sedan 2009 utvecklar Cactus en variant av tågledningssystem, s.k. Cactus CTC, vilken är en integrerad del i Trafikverkets typgodkända Marksystem 11. Leveranser sker till Ansaldo STS med Trafikverket som slutkund. Systemet planeras att realiseras över stora delar av Sverige och är anpassat både för ERTMS L2 och konventionell signalering.

I slutet av 2015 erhölls den hitintills största ordern avseende ett delsystem för den nationella trafikledningen till alla Sveriges järnvägar. Vår kund är Alstom Transport med slutkunden Trafikverket.

 

Alla typer av ställverk

Cactus system har möjlighet att kommunicera med alla typer av ställverk, både relä- och datorbaserade. Våra kunder kan därför välja om – och när – de vill uppgradera till ny signalutrustning.

 

Integration med sidosystem

I våra kunders infrastruktur finns viktiga sidosystem för passagerarinformation, planering, underhåll, traktionsmatning och många andra. Genom att sammanlänka dessa genom vår integrationsplattform skapas en ännu bättre fungerande infrastruktur. Med kontroll över såväl dagens skeenden som den planerade driften och underhållet.

 

Erfarenhet ett måste

Vi har en gedigen erfarenhet av trafikledningssystem. Det första levererades till Storstockholms Lokaltrafik redan i början av 90-talet. En ständig utveckling har gjort att Cactus TMS är modernt, komplett och beprövat.

Med hjälp av vår egenutvecklade programvara har vi även kunnat erbjuda kundanpassade lösningar som rönt stor uppskattning hos våra kunder.

 

Redo för Europa och Världen

Cactus levererar även ett helt nytt CTC-system som är kompatibelt med ERTMS L2. Trafikverket använder systemet i den svenska utrullningen av den nya europeiska standarden. Första CTC-systemet är installerat och styr trafiken på Haparandabanan.

Utvecklingsarbetet följer CENELEC-standarder EN 50 126, EN 501 28 och EN 501 29.

 

Underleverantör till internationella bolag

Vi söker kontinuerligt uppdrag där vi kan agera underleverantör till de stora internationella bolagen inom järnväg. Uppdragen omfattar design, utveckling, specifikationer, konfigurering, test och idrifttagning.

Den nordiska marknaden står inför massiva investeringar de kommande 20 åren. Vi är väl rustade att vara med och har en ypperlig placering – mitt i Norden.

Vi håller vad vi lovar

Fråga gärna våra kunder vad de tycker om oss. ”Leveranser i tid”, ”Hög kunskap”, ”Enkla att samarbeta med” och ”Kostnadsmedvetna” är några av de omdömen som ständigt återkommer i våra utvärderingar.

 

iso-9001-14001-ikon.gif
transq-supplier-logo-stamp.jpg
verifiedstamp.png