TÅGLEDNINGSSYSTEM INFÖRS PÅ INLANDSBANAN FÖR ÖKAT KAPACITETSUTNYTTJANDE OCH BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET

Pressmeddelande Mölndal den 25 augusti 2017

Cactus Rail har vunnit ett kontrakt avseende införande av tågledningssystem på Inlandsbanan. Inlandsbanan är med sina 110 mil järnvägsnät, en viktig del för den regionala utvecklingen genom att stärka inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv.

Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten. Att frakta gods på tåg har många fördelar, både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Det nya tågledningssystemet inkluderar fjärrstyrning av strategiska drifts-/mötesplatser längs Inlandsbanan och färdigställs till årsskiftet 2018/2019. Därefter planeras successiva utbyggnader under 10-talet år.

  • Införandet av tågledningssystem från Cactus Rail innebär att kapaciteten för antal tåg på banan ökas avsevärt och att våra tågklarerare inte längre behöver kuska runt för att bemanna driftplatserna i lika stor utsträckning säger Mats Portinson, Infrastrukturchef/vice vd på Inlandsbanan.

  • Inlandsbanan har en unik position att utveckla inlandet. Vi är glada och stolta över att få bidra med vårt tågledningssystem, Cactus TMS. Samtidigt är det en spännande kund där det andas morgonluft och med spännande utvecklingsprojekt för dörren säger Fredrik Bergström, VD på Cactus Rail.

Mer om Cactus Rail

Cactus levererade det första tågledningssystemet redan tidigt 90-tal. Bland kunderna finns såväl nordiska infrastrukturägare som SL, Trafikverket och Lokaltog och globala järnvägsaktörer som Ansaldo STS och Alstom Transport.

Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning, evolution och hållbarhet. Precis som vi och våra system.

För mer information

Mats Portinson, Infrastrukturchef/vice vd, Inlandsbanan,  mats.portinson@inlandsbanan.se
Fredrik Bergström, VD, Cactus Rail, fredrik.bergstrom@cactusrail.se