Cactus Rail - Cactus Automation går ihop med Radius Control Systems

Cactus Automation går ihop med Radius Control Systems

2010-07-06

Cactus Automation går ihop med Radius Control Systems

Två av Sveriges mest välmeriterade automationsbolag, Cactus Automation och Radius Control Systems (UniView), har gått ihop och blev från den 6 juli 20100 Cactus UniView. Genom sammanslagningen blir bolaget ett av Sveriges största inom VA-sektorn.

Cactus UniView erbjuder alla tjänster som behövs för att leverera nyckelfärdiga automationssystem. I och med samgåendet kan bolaget erbjuda ännu bättre geografisk täckning med lokala kontor i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Stockholm och Haslev i Danmark.


Två affärsområden: Process och Järnväg

Den nya, gemensamma organisationen har två affärsområden: Process och Järnväg. Affärsområdet Process som omfattar VA, fjärrvärme, industri, kärnkraft och elnät styrs av Lennart Palm. Jan Andreasson ansvarar för affärsområdet Järnväg som används av StorStockholms Lokaltrafik, SL, Hovedstadens Lokalbaner och Trafikverket (tidigare Banverket).


Egenutvecklade driftdatorsystem

Cactus Automation och Radius Control Systems har utvecklat driftdatorsystem som under 30 år installerats i samhällskritiska verksamheter där endast den högsta driftsäkerheten är god nog.

– Det krävs branschkunnande, storlek och muskler för att kunna utveckla nästa generation driftdatorsystem. Genom samgåendet har vi nu utmärkta förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen inom området, säger Fredrik Bergström, vd på Cactus UniView.

Samgåendet ger stabilitet, trygghet och långsiktighet för det gemensamma bolagets alla kunder.

– Bara inom vatten och avlopp har vi ett 60-tal kommuner som kunder. Mer än tre miljoner svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett system från oss. Även inom energi är vi stora med system till ett 30-tal energiaktörer, säger Lennart Palm, vice vd.

 

För mer information kontakta

Fredrik Bergström,VD, 031-86 97 17
Lennart Palm, vice VD och AO-chef Process, 042-24 86 80
Jan Andreasson, AO-chef Järnväg, 031-86 97 15
Sven-Olof Olsson, Försäljningschef, 042-24 86 35