Cactus Rail - Cactus Rail wins order on test track for ERTMS

Cactus Rail wins order on test track for ERTMS

2017-05-26

Cactus Rail vinner order på Testbana för ERTMS

Pressrelease Mölndal den 23 maj 2017

Testbanan möjliggör tester av interopabilitet mellan olika ERTMS ombord- och marksystem i en verklig miljö, där inverkan på den ordinarie trafiken minimeras. Testerna kommer att utföras på sträckningen Åby – Katrineholm och trafikplatserna Strångsjö och Simonstorp.

Cactus Rails leverans består av tågledningssystem (CTC) och görs i form av en underentreprenad, där beställaren är Ansaldo STS Sweden AB, med Trafikverket som slutkund.

Testbanan är en viktig del för att säkerställa utrullningen av ERTMS i Sverige, vilket kommer pågå till 2035.

Om Cactus Rail

Cactus levererade det första järnvägssystemet till StorStockholms Lokaltrafik (SL) redan tidigt 90-tal. Bland kunderna finns såväl nordiska infrastrukturägare (SL, Trafikverket och Lokaltog), som globala järnvägsaktörer.

Cactus Rail tillhandahåller systemlösningar för trafik vilket inkluderar tåg- och trafikledningssystem, integrationsplattform för effektivt underhåll och analys samt automation.

Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning, utveckling och hållbarhet. Precis som vi och våra system.

För mer information

Tomas Lindh, Projektledare, Cactus Rail.  tomas.lindh@cactusrail.se

 

Om ERTMS

ERTMS är ett nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Systemet ersätter en sliten anläggning och underlättar trafik mellan länder. European Rail Traffic Management system (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige. http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/