Cactus Rail - Cactus uppgraderar TMS på Lidingöbanan

Cactus uppgraderar TMS på Lidingöbanan

2013-09-11

Cactus uppgraderar TMS på Lidingöbanan

StorStockholms Lokaltrafik (SL) har valt Cactus som leverantör för att uppgradera trafikledningssystemet på Lidingöbanan. Vid uppgradering kommer att införa nya funktioner för automatisk tågvägsläggning, tåggraf m.m. för förbättrad styrning och övervakning av trafiken.