Cactus Rail - Cactus vinner järnvägsorder på över 100 MSEK

Cactus vinner järnvägsorder på över 100 MSEK

2015-11-03

Cactus vinner järnvägsorder på över 100 MSEK

Kontraktet på ett delsystem till nationell trafikledning (NTL) löper på åtta år med möjlighet till nio års förlängning i treårsintervaller. Kontraktet omfattar också utveckling och underhåll av systemet. Leveransen är en underentreprenad till Alstom Transport med Trafikverket som slutkund.

Cactus är ett privatägt företag med god tillväxt från 12 anställda 2006 till 70 anställda 2015. I slutet av 2016 passerar Cactus 100 anställda. Ökningen sker genom en kombination av rekryteringar och konsultförstärkningar.


Svensk spjutspetskompetens för järnväg

NTL är en viktig del av Trafikverkets projekt att förbättra punktlighet, kundkommunikation och kapacitetsutnyttjande i järnvägsnätet över hela Sverige. Cactus åtagande ingår som en del i införandet av ICONIS – det nya trafikledningssystemet från Alstom Transport.

– Cactus kompletterar vårt erbjudande väl och har svarat upp mot de omfattande och tekniska kriterierna som ställts i kravspecifikationerna, säger Per Öster, VD Alstom Transport i Norden.

– Vår långa erfarenhet av att bygga kritiska järnvägssystem i en miljö präglad av innovation och lyhördhet, gör oss till en attraktiv partner, säger Fredrik Bergström, VD på Cactus.


Mer om Cactus

Varje dag styr och optimerar våra system driften för mer än 100 infrastrukturägare av samhällsviktiga funktioner. Däribland mer än 50 % av Sveriges dricksvattenförsörjning.

Cactus levererade det första järnvägssystemet till StorStockholms Lokaltrafik (SL) redan tidigt 90-tal. Bland kunderna finns såväl nordiska infrastrukturägare (SL, Trafikverket och Lokaltog), som globala järnvägsaktörer.

Goda framtidsmöjligheter finns även för pilotsystemen som Cactus utvecklat sedan 2008. Där är Cactus manöversystem en integrerad del av Marksystem 11 för moderniseringen av de svenska signaltekniska systemen enligt ERTMS L2 och konventionella bandelar.

Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning, utveckling och hållbarhet. Precis som vi och våra system.

 

För mer information

Maria Fagerberg Wolffram, Cactus projektledare NTL, 0765-46 97 37
Fredrik Bergström, VD, Cactus, 0705-81 26 38