Cactus Rail - Cactus vinner stor order till Banedanmark

Cactus vinner stor order till Banedanmark

2010-10-20

Cactus vinner stor order till Banedanmark

Cactus har tecknat avtal med Banedanmark om att utveckla och leverera tågledningssystem till Ålborg och tillhörande sträckning från Frederikshavn till Ålborg station.

Projektet inleds omedelbart för att tas i drift till årsskiftet 2011/2012. Avtalet inkluderar även möjlighet för Banedanmark att teckna kompletterande leveranser för systemen i Herning och Viborg. Tillsammans med stationerna kring Ålborg, skulle detta innebära att Cactus styr en betydande del av järnvägstrafiken på norra Jylland.

 

Tågledningssystem – Made in Mölndal

Cactus UniView levererade sitt första tågledningssystem redan 1993 till SL och Roslagsbanan. 2005 levererades system för sex järnvägar på Sjaelland till Lokalbanen. 2009 togs en genombrottsorder för Haparandabanan och Trafikverket.

– Det här är ytterligare en prestigeorder i konkurrens med internationella, stora konkurrenter. Järnvägsmarknaden i Norden står inför stora investeringar de närmaste 15 åren och vi är med från start. Vårt affärsområde Järnväg ser ut att få mycket att göra framöver, säger Fredrik Bergström, vd på Cactus.

 

Svensk systemkompetens står stark internationellt

Att få in Trafikverket och Banedanmark som kunder inom två år har väckt uppmärksamhet i branschen. Tillsammans med SL och Hovedstadens Lokalbaner har Cactus en solid plattform inom järnvägssektorn.

– I vår exportsatsning har vi valt att satsa på Danmark. Detta för att det är ett av de mest spännande länderna i Europa, med stora moderniseringsprogram inom signalteknik. Samtidigt har infrastrukturägarna visat på stor öppenhet och professionalism vad gäller valet av leverantörer, säger Jan Andreasson, projektledare och affärsområdeschef Järnväg.

 

Mer information

Fredrik Bergström,VD, 031-86 97 17
Jan Andreasson, Affärsområdeschef Järnväg, 031-86 97 15