Cactus Rail - SL investerar i ny teknik hos Cactus

SL investerar i ny teknik hos Cactus

2013-05-02

SL investerar i ny teknik hos Cactus

StorStockkholms Lokaltrafik (SL) fortsätter att satsa på ny teknik för att öka säkerheten och öka effektiviteten. Cactus är mitt uppe i ett nytt projekt som handlar om ett nytt modernt lokalmanöversystem.

Normalt styrs hela Roslagsbanan av ett övergripande tågledningssystem, vilket är levererat av Cactus. Vid kommunikationsavbrott eller vid ombyggnad av enskilda stationer finns ett behov av att temporärt kunna styra trafiken lokalt på stationen. Cactus UniView har därför utvecklat ett helt nytt system, där personalen med hjälp av en bärbar dator kan koppla in sig på ställverket och styra trafiken lokalt.


Användningsområden

Systemet som tagits fram för SL kommer framförallt att användas vid test av ställverksfunktion, vid ombyggnad av stationer och som backup vid kommunikationsavbrott. Första systemet har tagits fram för Microlok-ställverk, men kommer att anpassas för olika typer av ställverk, både relä- och datorbaserade.

– Cactus ser därför att systemet har en stor utvecklingspotential och i en vidareutveckling kunna ersätta ålderstigna lokalmanöversystem även hos andra infrastrukturägare, säger Jan Andreasson Affärsområdeschef Järnväg.

Mer information

Fredrik Bergström,VD, 031-86 97 17
Jan Andreasson, Affärsområdeschef Järnväg, 031-86 97 15