Cactus Rail - SL uppgraderar TMS-system för Saltsjöbanan

SL uppgraderar TMS-system för Saltsjöbanan

2014-01-30

SL uppgraderar TMS-system för Saltsjöbanan

Saltsjöbanan har idag ett Cactus TMS som fallit för åldersstrecket och är i behov av uppgradering. Projektet är en naturlig fortsättning på leveransen för Lidingöbanan som vi nu arbetar med. Leveransen till Saltsjöbanan kommer att bygga på samma system och principer som för leveransen till Lidingöbanan.