Cactus Rail - Stor genombrottsorder för Cactus inom järnväg

Stor genombrottsorder för Cactus inom järnväg

2009-01-14

Stor genombrottsorder för Cactus inom järnväg

Den 14 januari 2009 var en dag värd att fira på Cactus. Då fick vi vår största järnvägsorder någonsin. Slutkunden är Banverket, där vi är underentre­prenörer till Ansaldo STS Sweden.

Cactus har fått förtroendet att utveckla och leverera ett CTC-system (Centralized Traffic Control) för till- och ombyggnaden av Haparandabanan enligt ERMTS-standarden. För Haparandabanan är det nivå 2 som gäller. Systemutvecklingen sker enligt Banverkets standard och SS-EN 50 128.

Ordern innebär en stor dos framtidspotential eftersom det svenska järnvägsnätet successivt ska moderniseras enligt ERTMS nivå 2. Konkreta införandeplaner ligger i dagsläget fram till 2030.

 

En internationellt viktig länk

Upphandlingen ingick i Banverkets projekt ERTMS Ester som har haft till uppgift att ta fram två lämpliga leverantörer av ERTMS L2-system för den svenska marknaden.

Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och den finska gränsen, och förenar därmed det finska och ryska järnvägsnätet med det svenska och norska.

 

Tremiljardersinvestering

Ökat godsflöde med allt längre och tyngre tågset för stål, gruvor och containers var bak­grunden till att staten gav Banverket i uppdrag att dels rusta upp den befintliga järnvägen mellan Boden och Kalix, dels bygga en helt ny järnväg mellan Kalix och Haparanda.

Den nya Haparandabanan kommer att vara elektrifierad och förses med ett nytt, modernt signalsystem. Arbetet med upprustningen startade 2006. Trafikstarten på Haparandabanan är planerad till 2012. Totalkostnaden är beräknad till 3,3 miljarder kronor.