Cactus Rail - Våra värderingar

Våra värderingar

Lösningar i världsklass för en smartare järnväg

Värderingar bildar fundamentet i vårt företag. En värdering svarar på frågan: Vad är eftersträvansvärt? Vad vill vi stå för? Värderingar hjälper oss också att prioritera bland alternativ. Uttalade värderingar gör oss mer handlingsbenägna.

Varför arbeta med värderingar på Cactus Rail?

 • Förtroende och tillit skapas mellan människor. Sunda värderingar ger fler uppdrag, nöjdare kunder och medarbetare samt bättre resultat.
 • Värderingar ger en tydlig bild av vårt företag och våra avsikter.
 • Värderingar möjliggör tydliga, mätbara och tidsatta mål.
 • Värderingar skapar klarhet om våra normer. Vad är rätt och vad är fel?

 

Vi arbetar efter fem värderingar:

 • Vi visar vägen.
 • Vi utmanar oss själva.
 • Nyttan styr våra val.
 • Samarbete skapar möjligheter.
 • Jag tar ansvar.

 

Våra värderingar lägger grunden för vårt dagliga arbete. De förenar, ger drivkraft och säkerställer att alla arbetar med samma värdegrund.

 

 

Vi visar vägen
 • Vi ser behov och vågar ha en uppfattning om lösningen.
 • Vi skapar innovativa lösningar som är robusta.
 • En affär är starten på en lång och utvecklande resa.

 

Vi utmanar oss själva
 • Vi kan – även det svåra.
 • Vi utvecklas av krävande samarbeten.
 • Vi stimuleras av tuffa mål.

 

Nyttan styr våra val
 • Vi ser till helheten och prioriterar därefter.
 • Tillräckligt bra är en svår konst.
 • Det är leveransen som räknas.

 

Samarbete skapar möjligheter
 • Vi skapar möjligheter för varandra att lyckas.
 • Vi kommunicerar öppet och rakt.
 • Vi bryr oss om varandra.

 

Jag tar ansvar
 • Jag håller vad jag lovar.
 • Jag vågar ifrågasätta och bidra till lösningen.
 • Jag tar ansvar för Cactus Rail.