Cactus Rail - Cactus TMS

Cactus TMS

Cactus Trafikledningssystem (TMS)

Cactus egenutvecklade trafikledningssystem, Cactus TMS, är anpassat för de speciella krav som gäller för spårtrafik. Eftersom störningar påverkar alla tåg på banan är kvaliteten på systemet för trafikledning kritisk för dig som operatör.

Men att planera och styra tågtrafik är komplexa uppgifter. En tågledare måste kunna fatta snabba och korrekta beslut. Utvecklingen går därför mot mer automatik och starkare beslutsstöd i trafikledningssystemen.

 

Allt en operatör behöver och lite till

Cactus TMS består bland annat av följande delar:

 

Ett system för alla behov

Ett Cactus TMS har tillräcklig kapacitet för att centralisera styrningen för ett stort antal banor. Men det är också tillräckligt skalbart för att passa som lokalmanöversystem för styrning av enstaka ställverk.

Eftersom vi utvecklar det mesta av programvaran själva, kan vi anpassa och lägga till funktioner efter våra kunders olika önskemål och behov.

 

 

1