Cactus Rail - Integration och kommunikation

Integration och kommunikation

Integration och kommunikation

Genom åren har vi på Cactus blivit experter på att anpassa systemet efter våra kunders behov, deras befintliga infrastruktur och angränsande system. I våra projekt ser vi det som en naturlig del att anpassa och integrera Cactus TMS med våra kunders befintliga system samt ta fram de kommunikationsprotokoll som krävs. Alla grundläggande funktioner för central styrning och övervakning ingår i systemet. Och genom att utnyttja modern nätverksteknik kan ledningscentralen placeras var som helst.

Informationsutbyte med andra system

Exempel på externa system som vi samspelar med i våra leveranser:

 • Ställverk (dator- respektive reläbaserade).
 • Passagerarinformation.
 • Tidtabellsplaneringsverktyg.
 • Tågpositionssystem (GPS, RBC, AVLS, AVI, etc.).
 • Externa och angränsande CTC-system.
 • Markutrustning.
 • Bangårdsobjekt.
 • Traktionsmatningssystem.

Protokollen till andra system förses alltid med detaljerade loggningar som ger fullständig kontroll över gränssnitten. Genom att ta in och använda information från andra system erhålls en ensad presentation där övervakning och styrning blir mer lättöverskådlig.

 

Ställverkskommunikation

Cactus TMS och CTC använder olika typer av PLC/RTU:er för att kommunicera med äldre reläställverk. Moderna elektroniska ställverk ansluts via ställverks­leverantörens protokoll. Flertalet sådana protokoll finns implementerade. Kontakta oss för vidare information.

Vår egen personal utvecklar de protokoll som behövs. Protokollen förses alltid med detaljerade loggningar som ger oss fullständig kontroll över gränssnitten. Om nya projekt kräver nya protokoll blir detta en naturlig del av projektet.

 

Kompatibelt med ERMTS L2

Cactus har levererat ett helt nytt trafikledningssystem som är kompatibelt med ERTMS L2. Trafikverket använder systemet i den svenska utrullningen av den nya europeiska standarden.

Första systemet är installerat på trafikledningscentralen i Boden och styr trafiken på Haparandabanan. I leveransen är Cactus Rail underentreprenörer till Ansaldo STS Sweden.

 

SCADA/DCS-funktioner för styrning och övervakning

Vårt trafikledningssystem är ett renodlat system för järnväg. Men till systemet kan SCADA/DCS-funktioner dockas på som tillval:

 • Tillgång till Cactus egna understationer som är fullständigt integrerade som så kallade DCS-stationer vilket bland annat innebär att konfigureringsändringar alltid sker direkt och online från servern.
 • Protokoll mot ett stort antal PLC/RTU-system inklusive OPC UA.
 • Indikering och manöver via olika fältbussystem och I/O som Profibus, EtherCat och Dupline mfl.
 • Integrering av andra system som t ex traktionsövervakning via IEC60870.
 • Insamling, långtidslagring och övervakning av analoga mätvärden som till exempel temperaturer. Presentation kan göras i bilder, kurvor, och i rapporter.

 

Dåliga förbindelser, långa avstånd?

Vi har stor kunskap av att upprätta kommunikation med andra system, även över dåliga förbindelser och långa avstånd. Det gör att du får utmärkta förutsättningar att effektivisera driften genom att kunna placera ledningscentralen var som helst på en eller flera platser.

 

CENELEC-standarder

Under utvecklingsarbetet har Cactus följt CENELEC-standarder EN 50 126, EN 50 128 och EN 50 129.