Cactus Rail - Trafikledning

Trafikledning

TMS och CTC

Med vårt egenutvecklade trafikledningssystem, Cactus TMS, kan vi anpassa och utforma ett system som passar just dina behov: från storskalig järnväg via småskalig spårtrafik till depå- och lokalmanöver-system.

En av de stora fördelarna med Cactus TMS är just skalbarheten. Bilden visar bredden – och djupet – i Cactus TMS.