Cactus Rail - Depå- & Lokalmanöversystem

Depå- & Lokalmanöversystem

Lokala manöversystem och industrispår

I vissa situationer och för vissa verksamheter vill driftpersonalen kunna styra trafiken lokalt och i absolut närhet av trafiken, till exempel i depåområden, vid underhållsinsatser eller vid utprovning av en ny konfiguration. Cactus kan hjälpa till att ta fram smarta lösningar som bidrar till kostnadseffektiv styrning av din anläggning.

Det gäller till exempel för:

  • Styrning av depåområden.
  • Ny konfiguration behöver kontrolleras vid ombyggnation av ställverk eller som backup-system.
  • Lokal styrning vid oförutsedda händelser som backup-system.

 

Depåområden

I depåområden finns många olika typer av tekniska system som kräver stor platskännedom hos föraren, då omläggning av växlar oftast sker manuellt. Ansvaret för ett effektivt underhåll av fordonen ligger till stor del på att personalens kunskap om anläggningen och arbetsprocessen.

Cactus kan hjälpa till att hitta effektiva tekniska lösningar som minskar de manuella handgreppen och förbättrar flödet genom depåområdet. På så vis minskas belastningen på personalen och trafiksäkerheten höjs.

 

Lokalmanöversystem

Genom åren har våra kunder haft olika behov av att kunna styra enskilda ställverk och ställverksområden. Systemen har visat sig vara till stor hjälp för test av ställverkskonfiguration på fabrik samt vid test av ny ställverkskonfiguration när anläggningen är i drift. De kan även användas som backup-system vid temporärt kommunikationsavbrott i anläggningen.

 

Olika lösningar för lokal manövrering

Cactus Rail kan erbjuda olika lösningar för lokal manövrering och anpassa dem för olika verksamheter.

  • Enklare PLC-system för styrning av mindre anläggningar som består av olika tekniska system.
  • Stationära lokalmanöversystem för att styrning av enskilda ställverk i depåområden eller på en linje.
  • Portabla lokalmanöversystem, vika kan kopplas in i ställverk vid prov av ny konfiguration eller för styrning i nödsituationer t. ex. vid kommunikationsavbrott.

 

Funktioner
För lokalmanöversystem används ofta en begränsad andel av de funktioner som ges i ett fullständig Cactus TMS system. Det går dock att anpassa t ex automatik för tågvägsläggning, loggning, händelseuppspelning m.m., så att det passar just din anläggning.  

 

Läs gärna mer om Cactus TMS.