Cactus Rail - Järnväg

Järnväg

TMS och CTC för järnväg

Sverige har den snabbast växande tågtrafiken i Europa: drygt 10 000 km järnväg – mest per invånare i Europa. Sverige är också ett föregångsland genom att tidigt satsa på ERTMS.

För ERTMS har vi på Cactus Rail bidragit med kompetens för Haparandabanan som blivit ett framgångsrikt pionjärprojekt.

 

Planera och styra tågtrafik

Att planera och styra tågtrafik är en komplex uppgift. Operatören behöver få en korrekt omvärldsbild för att kunna fatta snabba beslut – särskilt där person- och godstrafik ska samsas om utrymme och resurser.

Tillsammans med krav på trafikens punktlighet och effektivitet ställer det stora krav på effektiva, säkra och användarvänliga hjälpmedel och verktyg.

 

Blandning av gammal och ny teknik

Det är en utmaning att följa upp och underhålla en infrastruktur som ofta består av en blandning mellan gammal och ny teknik. Ny teknik som ERTMS underlättar trafik mellan länder och är ett EU-gemensamt signalsystem som ger nya möjligheter, men är samtidigt kopplade till stora investeringar.

 

Cactus TMS

Cactus TMS är ett trafikledningssystem som möter kraven på effektiv styrning och som ger användaren ett aktivt beslutsstöd. Verktyg för uppföljning av nyckeltal och underhåll är en naturlig del av leveransen.

 

Läs gärna mer om Cactus TMS.

 

Europa står inför stora utmaningar på transportområdet: ökad trafikefter­frågan (godstransporterna beräknas öka med omkring 40 % till 2030 (jämfört med 2005) och med drygt 80 % fram till 2050. Person­trafiken beräknas också öka: med 34 % fram till 2030 och 51 % fram till 2050).

Effektiv järnväg är därför en viktig del i att lösa problemen med överbe­last­ning, försörjningstrygghet, koldioxidutsläpp och behovet av att skapa en effektiv transportinfrastruktur som främjar tillväxt i den europeiska ekonomin.

Källa: EU.