Cactus Rail - Spårväg & Lokal järnväg

Spårväg & Lokal järnväg

TMS och CTC för spårväg och lokal järnväg

I Europa pågår en snabb utbyggnad av spårvägsnät i många städer. I Frankrike lade samtliga städer utom två ned sina spårvägar på 50- och 60-talet. Nu finns det tolv moderna spårvägsnät som hela tiden byggs ut och sex under byggnad eller planerade i enbart Frankrike.

I Tyskland och Holland byggs näten också ut i snabb takt. Paris, Madrid och Barcelona är tre storstäder som satsat på tunnelbana och nu bygger ut spårvägslinjer som komplement. I Sverige finns spårvagnsplaner i flera städer bl a Helsingborg, Lund och Uppsala.

I Stockholm har Cactus Rail levererat trafikledningssystem för fyra olika lokalbanor; Tvärbanan, Roslagsbanan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan. Tvärbanan, vilken går i en halvcirkel väster och norr om Stockholms innerstad, är en blandning av spårväg och järnväg.

 

Styrning och planering av spårvagnstrafik

För en effektiv styrning och planering av spårvägstrafik krävs en samordning med övriga trafikslag, där rätt prioriteringar ger ett optimalt trafikflöde. Spårvagnar körs i regel på sikt där vissa kritiska avsnitt utrustas med signalteknik. Övervakning kräver därför en integration med olika typer av system.

 

Cactus Rail kan spårväg

Cactus Rail har stor erfarenhet av att styra rälsbunden trafik i urban miljö. I våra system integreras icke säkerhetskritiska system (GPS, AVLS, AVI, RFID etc) och säkerhetskritiska tekniker (axelräknare och spårsektioner) för att övervaka och styra trafiken. I det centrala systemet styrs prioritering av signaler utmed banan för ett optimalt trafikflöde.

 

Cactus TMS

Cactus TMS är ett trafikledningssystem som möter kraven på effektiv styrning och som ger användaren ett aktivt beslutsstöd. Verktyg för uppföljning av nyckeltal och underhåll är en naturlig del av leveransen.

 

Läs gärna mer om Cactus TMS.