Cactus Rail - Understationer

Understationer

Säker insamling av data

Järnväg har ofta en diversifierad infrastruktur med olika typer av anläggningsdelar. En säker insamling av data är därför en central del i att förstå och styra anläggningen.

Enkelt underhåll, där felsökning och ny konfiguration kan hanteras centralt och distribueras ut i anläggningen, ger stora driftfördelar och besparingar i underhåll.

 

Fullständigt integrerade

Med Cactus TMS erbjuder vi därför egna understationer som är fullständigt integrerade. Det innebär bland annat att konfigureringsändringar kan ske direkt och online – även över långa och dåliga förbindelser.

Med våra understationer kan du på ett enkelt sätt kommunicera med både reläbaserade och datoriserade ställverk. Du kan även styra och övervaka andra anläggningar, då understationerna i princip kan anslutas till alla typer av process.

 

Val av understation

Med våra understationer Cactus C1, C10 och C100 erbjuder vi en understation med fördelar optimerade för dina anläggningstyper och behov. Vi erbjuder även integration med PLC:er av i det närmaste valfritt fabrikat.

 

Cactus C1

Cactus C1 Logger – för mindre anläggningar

Genom att koppla en eller flera Loggerenheter till ditt befintliga system skapar du en kostnadseffektiv lösning för att få kontroll och överblick även över mindre anläggningar – sådana som ofta är geografiskt utspridda över stora områden. Ingen anläggning eller mätpunkt är för liten. Enheterna finns i utförande med batterimatning och opererar då helt autonomt på valfri plats.

 Produktblad Cactus C1

 

 

Cactus C10

Cactus C10 – små till medelstora anläggningar

Cactus C10 är en kompakt och kostnadseffektiv understation. Sin storlek till trots är den en fullfjädrad Cactus understation. Kompakt kapsling, låg effektförbrukning och platsbesparande montage på DIN-skena är ytterligare några värdefulla egenskaper.

Till Cactus 10 kan du ansluta cirka 200 I/O, perfekt för till exempel fjärrstyrning av ett reläställverk för en mindre station med 2–3 plattformsspår. Eller integration med belysning, traktion, högtalarstyrningen eller annan utrustning.

Insamlingen är säker då kommunikation med C10 görs i krypterad form över TCP/IP.

 Produktblad Cactus C10

 

 

Cactus C100

Cactus C100 – för större anläggningar

För övervakning av större stationer erbjuder vi Cactus C100. Till denna understation kan du ansluta cirka 2 000 I/O. I/O ansluts över Profibus DP.

C100 kan förses med display för möjlighet till lokal manövrering. C100 kan även programmeras för att hantera flera olika protokoll till exempel IEC60870 eller äldre protokoll som Comli eller Modbus.

Insamlingen är säker då kommunikation med C100 görs i krypterad form över TCP/IP.

 Produktblad Cactus C100

 

 

Cactus TMS

Cactus TMS är ett trafikledningssystem som möter kraven på effektiv styrning och som ger användaren ett aktivt beslutsstöd. Verktyg för uppföljning av nyckeltal och underhåll är en naturlig del av leveransen.

 

Läs gärna mer om Cactus TMS.