ROSLAGSBANAN

Roslagsbanan var Sveriges första elektriska järnväg. Den är nästan sju mil lång och smalspårig. Från att ha varit nedläggningshotad, beslutade SL att förnya vagnparken, renovera stationerna, lägga ny räls och slipers i en jättesatsning där man också bytte ut den 30 år gamla tekniken för driftövervakning.

Tidigt 1990-tal fick Cactus förtroendet att leverera ett nytt tågledningssystem.

Ständiga förbättringar av banan, bland annat ställverksbyten, har gjort att Cactus hela tiden fått bevisa stor förmåga till flexibilitet och anpassning.


På ett och samma ställe

All övervakning sker från ett kontrollrum. Här står sex bildskärmar tätt intill varandra som presenterar en översiktsbild som visar hela banan. Varje station har en egen direktlinje till det centrala systemet. Ute i varje station finns antingen en plc och ett reläställverk eller så har stationen ett nyare elektroniskt ställverk. Totalt hanteras ungefär 3 700 indikeringar och 2 300 ordrar.


System utöver det vanliga

Basen i systemet är traditionella fjärrställverkfunktioner, dvs fjärr manövrering och återindikering av samtliga stationer. Men systemet kan en hel del mer:

  • Tidtabellkontroll med rapporter. Alla ankomster och avgångar loggas och jämförs mot tidtabell. Förseningar (och för tidiga avgångar) markeras i loggen och visas i bilder.

  • Automatisk tågvägsläggning. Med ledning av tidtabeller och trafiksituation utför systemet automatisk tågvägsläggning för optimal trafikstyrning. Självfallet kan tågledaren när som helst ta över och utföra dessa manövrer.

  • Rekonstruktion vid drift­störningar. Allt som händer i systemet sparas och arkiveras. Om till exempel en incident inträffar kan driftläget detaljstuderas i efter hand. Händelse för händelse kan spelas upp samtidigt som man i såväl bild som logg kan kontrollera förloppet.