SALTSJÖBANAN

Ser du Saltsjöbanan första gången tycker du nog att tågen ser bekanta ut. Och mycket riktigt – det är tunnelbanetåg av den äldre modellen som byggts om för de runt 15 000 dagliga resenärerna mellan havet och Stockholms centrum.

Trots att Saltsjöbanan är en järnväg, trafikeras den av tåg som en gång beställdes för tunnelbanan. I dag rullar 30 vagnar på den 23 kilometer långa banan.

 

Först med CTC

Banan elektrifierades som en av de första i landet 1913. En annan innovation som Saltsjöbanan var först med var så kallad CTC (Centraliserad Tågledning) som gjorde att hela banan kunde fjärrstyras från trafikledningskontoret.

 

Utmaningen

Utmaningen för Cactus har varit att integrera modern teknik med delar av den gamla tekniken från 1938. Cactus och SL har i samarbete på ett mycket bra sätt etablerat kommunikation mellan ställverken och tågledningscentralen. Här har modern fiberteknik och redundanta modem med kontinuerlig övervakning kommit till användning.

 

Ovanligt smidig lösning

Lösningen för att integrera ny teknik har varit mycket smidig. Den säkerställde också en extremt snabb och säker driftsättning.

Knepet har varit att arbeta med exakt samma gränssnitt mellan fjärrkontrollstationen och ställverken. I det här fallet var gränssnittet ett 80-poligt kontaktdon. Genom att koppla på det nya fjärrkontrollsystemet genom det gamla gränssnittet, säkerställde man att allt fungerade.

Tekniken gjorde det enkelt att testa och koppla in nya enheter. Station efter station kunde testas på nätterna. Eventuella fel åtgärdades direkt. Driftstarten blev sedan mest en formalitet. 

SNABBFAKTA SALTSJÖBANAN

Invigning: 1893

Vagnstyp: C10

Antal vagnar: 30 st

Banlängd: 23 km

Spårlängd: 27 km

Antal stationer/hållplatser: 18 st

Antal spårväxlar: 36 st

Antal signaler: 67 st

Spårvidd: 1 435 mm

Max hastighet: 80 km/h