STOCKHOLMS TUNNELBANA

Varje vardag gör en halv miljon resenärer drygt en miljon resor med tunnelbanan från någon av de drygt 100 stationerna. Tunnelbanan går ofta – i innerstan går det tåg mellan varannan och var femte minut på vardagar.

Redan på 1930-talet ville man ­bygga en tunnelbana i Stockholm som skulle vara stommen i kollektivtrafiken. Planerna dröjde, men efter andra världskriget kom man igång på allvar. I dag omfattar banan tre linjer som har var sin ledningscentral.

 

Det började med larminsamlingssystem

1991 fick Cactus sin första beställning från StorStockholms Lokaltrafik (SL) – ett komplett, driftfärdigt larminsamlingssystem för samtliga stationer i tunnelbanan. Systemets operatörs­platser var baserat på arbetsstationer med – för den tiden – utomordentliga grafiska prestanda.  Något som uppskattades stort av SL:s tekniker.

Leveransen visade sig få avgörande betydelse för Cactus kommande TMS-system. Cactus förmåga att genomföra projektet med total kontroll över tidplaner, utlovade funktioner och avtalade kostnader gjorde att Cactus fick fortsatt förtroende att delta i kommande upphandlingar av TMS-system.

 

Redundant fibernätverk

Systemet innehöll ursprungligen tre servrar, dvs en server per ledningscentral. Numera är systemet uppdaterat till en central dubbeldatorlösning med distribuerade arbetsplatser.

SL:s redundanta fibernätverk är en viktig komponent i den totala systemlösningen. Fibernätet är helt okänsligt för elektriska störningsfält och är utformat som ett ringnät för att fungera även vid ett avbrott.

 

Gemensam driftledning

Idag har SL den centrala övervakningen av såväl tunnelbanan som andra tekniska system koncentrerade till en driftledningscentral, DLC.

Cactus larminsamlingssystem understöder DLC genom att samla in viktiga larm från samtliga tunnelbanestationer och alla Cactus delsystem.

Systemets funktion har ändrats genom åren. Idag har det fått större betydelse för trafikantinformation genom sin högtalarstyrning och för ökad passagerarsäkerhet genom att övervaka överfalls- och brandlarm för stationerna.

 

Central statistikserver.

Cactus har även bidragit med en central statistikserver. Denna har stor betydelse med omfattande lagrings- och redovisningsdelar för samtliga delsystem.