TRÄNA OCH SIMULERA

Trafikledning är en komplex uppgift som kräver att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Många beslut bygger på erfarenhet av hur operatörerna tidigare har gjort och det är svårt att träna på olika situationer i driftsystemet.

Ombyggnation kräver anpassning av både trafikledningssystemets konfiguration och tidtabeller till de nya förutsättningarna.

Simulatorverktyg och träningsmöjligheter

För att möta olika behov tar Cactus Rail fram simulatorverktyg och träningsmöjligheter. I vår simulator används en generell ställverksmodell som vi konfigurerar med verklig ställverksdata.

Beroende på befintlig infrastruktur, kan systemet byggas ut med fler funktioner: tidtabellshantering, rapportering av realtidsdata och tåg-/föraregenskaper.

 

Vad systemet erbjuder dig som kund

  • Träna operatörerna på olika trafikscenarier.

  • Prova ut ny ställverkskonfiguration.

  • Validera nya tidtabeller.

 

Vår simulator kan antingen integreras i Cactus TMS eller levereras som enskild produkt.