TVÄRBANAN

År 2000 invigdes Tvärbanan – en genväg mellan väst och söder som dessutom är samordnad med tunnelbanan. Stockholms nya spårväg är en tvärförbindelse mellan pendeltåget, tunnelbanan och bussarna.

Tvärbanans moderna, tystgående och energivänliga vagnar är en blandning av spårväg och järnväg. I det första projektet valdes Cactus som leverantör av trafikledningssystemet. Projektet pågick i mer än två år.

 

Tågstyrning inklusive kontroll av tidhållning

Det systemet utför och övervakar all tågstyrning inklusive kontroll av tidhållning. Systemet hämtar tidtabeller från SL:s tidtabelldatabas. Dessutom skapar Cactus systemet en mängd rapporter för uppföljning tidhållning och infrastruktur. Systemets redundanta arkitektur garanterar högsta tillgänglighet.

 

Alla händelser i repris

Tågledarna ser vad som är på gång och vilka störningar som är att förvänta. De kan se variationer och avvikelser innan problem uppstår. De kan ingripa i tid och förebygga störningar. Det räcker inte med att man tar rätt beslut – åtgärden måste sättas in vid rätt tidpunkt.

Alla händelser kan spelas upp i efterhand i Cactussystemet. Det innebär att personalen i lugn och ro kan gå tillbaka och analysera händelser som stopp, larm eller andra incidenter. All historik samlas och arkiveras.

 

Delvis spårvagn

På Tvärbanans delar som klassificeras som spårvagns trafik arbetar SL med AVI – en speciell typ av detektering som anger vagnarnas position utefter banan. Varje vagn har ett eget id som läses av vid fasta positioner. För övriga delar används moderna datorbaserade signalställverk.

På Tvärbanan samlar också Cactussystemet in information om matningen till luftledningarna utmed banan. Tågledarna ser direkt om någon bandel har problem med strömförsörjningen.

 

Passagerarvänlig

Tvärbanan upplevs som passagerarvänlig och har blivit mycket populär. Cactussystemet vidarebefordrar information från trafikövervakningen till överordnat trafikant informationssystemet. Resenärerna får därför omedelbar information om förseningar eller stopp.